head-top-bg

produktet

  • Beauveria Bassiana

    Beauveria Bassiana

    Beauveria bassiana është një kërpudhë entomogjene e ascomycetes, kryesisht duke përfshirë beauveria bassiana dhe beauveria brucella, etj., Të cilat mund të shkaktojnë helmim nga insektet, të prishin metabolizmin dhe të çojnë në vdekje. Shtamet shumë virulente të beauveria bassiana formuan një strukturë pushtimi në murin e trupit të larvave të krimbave të pambukut nga rritja afatshkurtër, ndërsa llojet e ulta virulente prodhuan hifa të hollë zvarritës në murin e trupit të larvave. Shkakton vdekjen e dëmtuesve.