head-top-bg

produktet

  • Meta-Topolin (MT)

    Meta-Topolin (MT)

    Meta-Topolin është një citokinin natyror aromatik natyror. Metabolizmi i Meta-Topolin është i ngjashëm me citokininat e tjera. Ashtu si Zeatin dhe BAP, Meta-Topolin mund t’i nënshtrohet ribosilimit në pozicionin 9 pa një efekt të rëndësishëm në aktivitet. Isshtë më efektive se BAP në promovimin e diferencimit dhe shumimit dhe rritjes dhe zhvillimit të fidanëve në kulturën e indeve.