head-top-bg

produktet

  • Bifenthrin

    Bifenthrin

    Përdor kundër një game të gjerë dëmtuesish gjethe, duke përfshirë coleoptera, diptera, heteroptera, homoptera, lepidoptera dhe orthoptera, gjithashtu kontrollon disa lloje të akarinës. Të mbjellat përfshijnë drithëra, agrume, pambuk, fruta, rrush, bimë zbukuruese dhe perime. Normat variojnë nga 5g / ha kundër aphididae në drithëra deri në 45 g / ha kundër aphididae dhe lepidoptera në frutat kryesore.