head-top-bg

produktet

  • Urea Phosphate UP

    Fosfat ure UP

    Si një pleh me efikasitet të lartë, ure fosfati ka një efekt mbi bimët në fillim dhe në periudhën afatmesme, gjë që është dukshëm më e mirë se plehrat tradicionalë si ure, fosfat amoni dhe fosfat dihidrogjeni kaliumi.