head-top-bg

produktet

  • Emamectin Benzoate

    Emamectin Benzoate

    Një insekticid i toksicitetit mikrob, akaricid. Një insekticid efikas i bazuar në avermectin, përparësia është aktiviteti i lartë, insekticid me spektër të gjerë, efekt për kohë të gjatë, etj. Vepron kryesisht në stomak. Mekanizmi insekticid po pengon veprimin e nervit dëmtues.