head-top-bg

produktet

  • Potassium Sulphate

    Sulfat kaliumi

    Sulfati i kaliumit është një kripë inorganike me formulën kimike të K Ψ so. Në përgjithësi, përmbajtja e K është 50% - 52%, dhe përmbajtja e S është rreth 18%. Sulfati i pastër i kaliumit është kristal i pangjyrë, dhe pamja e sulfatit të kaliumit bujqësor është kryesisht e verdhë e lehtë. Sulfati i kaliumit është një pleh i mirë i tretshëm në ujë i kaliumit për shkak të higroskopisë së tij të ulët, pjekjes së ulët, vetive të mira fizike dhe zbatimit të përshtatshëm. Sulfati i kaliumit është veçanërisht i përshtatshëm për kulturat ekonomike, të tilla si duhani, rrushi, panxhar sheqeri, bimë çaji, patate, liri dhe pemë të ndryshme frutore. Alsoshtë gjithashtu lënda e parë kryesore për prodhimin e azotit pa klor, fosfor, pleh kompleks ternar kaliumi. Sulfati i kaliumit është një pleh kimik neutral, acid fiziologjik, i cili është i përshtatshëm për një larmi toke (me përjashtim të tokës së përmbytur) dhe të korrave. Pasi të aplikohet në tokë, joni i kaliumit mund të absorbohet drejtpërdrejt nga të korrat ose të absorbohet nga koloidet e tokës. Rezultatet treguan se sulfati i kaliumit mund të aplikohej në kulturat Cruciferae dhe kulturat e tjera që kanë nevojë për më shumë squfur në tokë me mungesë squfuri.