head-top-bg

produktet

  • Gibberellic Acid (GA3)

    Acid gibberellic (GA3)

    Acidi Gibberellic (GA3) është një rregullator i rritjes së bimëve me spektër të gjerë me efikasitet të lartë, i cili mund të nxisë rritjen dhe zhvillimin e të korrave, të piqet më herët, të përmirësojë cilësinë dhe rendimentin. Mund të thyejë shpejt qetësia e organeve të farërave, zhardhokëve dhe llambave, të nxisë mbirjen, të zvogëlojë derdhjen e sythave, luleve, kambanave dhe frutave, të përmirësojë shpejtësinë e vendosjes së frutave ose të formojë fruta pa farë. Gjithashtu mund të ndryshojë raportin e luleve mashkull dhe femër, të ndikojë në kohën e lulëzimit.