head-top-bg

produktet

  • Gibberellin (GA 4+7)

    Gibberellin (GA 4 + 7)

    GA4 + 7 është një lloj rregullatori i rritjes së bimëve. Mund të promovojë vendosjen e frutave, të përshpejtojë mbirjen e farës, të përmirësojë rendimentin e të korrave dhe të rrisë raportin e luleve mashkullore.